logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

สมัครบัตร citibankยังไงให้ผ่าน

5 อย่างที่ต้องเตรียมตัวเพื่อให้สมัครบัตรเครดิต Citibank ผ่าน

 

การขอใช้บัตรเครดิตก็เหมือนกันกับขอสินเชื่อ หากต้องการให้สมัครบัตรเครดิตผ่าน ผู้ขอใช้ต้องทำให้ธนาคารมั่นใจว่ามีความสามารถในการจ่ายเงินคืน เพราะคงไม่มีธนาคารไหนจะให้คนยืมเงินแล้วไม่ต้องการเงินคืนกันหรอกผู้ขอเปิดใช้บัตรเครดิต จึงควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสมัครใช้บัตร เพื่อจะได้ไม่ต้องผิดหวังกับคำตอบของธนาคาร

 

  1. ประวัติเครดิตบูโร หรือประวัติการจ่ายชำระหนี้บัตรเครดิต หรือประวัติการชำระสินเชื่อธนาคาร การมีวินัยจ่ายบัตรเครดิตหรือสินเชื่อตรงเวลาตรงงวด เป็นตัวการันตีคุณมีวินัยในการจ่ายเงินคืน ทำให้จะสมัครบัตรเครดิตใบต่อๆมาผ่านง่าย ส่วนคนที่ไม่เคยมีสินเชื่อหรือไม่เคยทำบัตรเครดิตเลย ทำให้ไม่มีประวัติเครดิตบูโรเลย บางธนาคารอาจตัดสินใจไม่อนุมัติบัตรเครดิตให้ได้ เพราะไม่แน่ใจในประวัติด้านการเงินของคุณ
  2. ภาระหนี้เดิม การสมัครบัตรเครดิต ก็เหมือนการสมัครสินเชื่อ หมายถึงว่าคุณจะต้องมีภาระหนี้เพิ่มขึ้น ธนาคารต้องแน่ใจว่าหากมีหนี้เพิ่มขึ้น คุณจะสามารถรับภาระจ่ายคืนไหวหรือไม่ โดยการนำภาระหนี้เดิมมาพิจารณาก่อนการอนุมัติบัตรเครดิตดังนั้นหากต้องการสมัครเครดิตให้ผ่าน ก็จำเป็นต้องลดภาระหนี้เดิมให้เหลือน้อยๆเข้าไว้
  3. แหล่งที่มาของรายได้ แม้ผู้ขอใช้บัตรบางคนจะมีเงินหมุนเวียนในธนาคารจำนวนมาก แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ธนาคารจะอนุมัติให้ใช้บัตรเครดิตได้แต่อย่างใด เพราะทุกธนาคารต้องการแหล่งที่มาของรายได้ที่แน่นอน ชัดเจน และสม่ำเสมอธนาคารจึงให้ความสำคัญกับผู้ขอใช้บัตรที่มีรายได้ประจำที่แน่นอนนั่นเอง สำหรับคนที่ไม่ได้ทำงานประจำก็ควรจะเดิน Statement ให้เงินเข้าตรงกันทุกเดือน
  4. ติดต่อได้ หลายคนเจอปัญหาสมัครบัตรเครดิตไม่ผ่านเพราะมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน ดังนั้น หากต้องการให้ได้รับอนุมัติบัตร ก็ควรจะมีที่พักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่ง และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไปควรที่จะติดต่อได้หรือต้องมีคนรับสายตลอดเวลา
  5. มีงานทำมั่นคง เพราะธนาคารต้องการมั่นใจว่าผู้ใช้บัตรเครดิต มีความสามารถที่จ่ายเงินคืนได้ การมีอาชีพการงานที่มั่นคงจึงเป็นอีกตัวแปรที่ธนาคารใช้พิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต อายุงานของผู้ขอใช้บัตรควรมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป จึงจะช่วยให้สมัครบัตรเครดิต Citibank ผ่านได้ง่ายขึ้น

 

ถ้าทำได้ครบ 5 อย่างนี้แล้ว รับประกันเลยว่ายังไงคุณก็จะสมัครบัตรเครดิต Citibank ผ่านฉลุยแน่นอน แต่อย่าลืมนะ หลังจากได้บัตรเครดิตมาใช้งาน ก็ควรที่จะมีวินัยในการใช้จ่ายด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาด้านการเงิน และเพื่อรักษาเครดิตของเราให้อยู่นานๆ

Comments

comments

user-gravatar
admin
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website